MINUTA Comisiei de dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

In data de 28 noiembrie 2012 a avut loc sedinta comisiei de dialog social avand pe ordinea de zi urmatoarele acte normative:

  • Hotarare referitoare la modificarea si completarea H.G. nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca în conditii deosebite, cu modificarile si completările ulterioare; 
  • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2013.

Sedinta a fost prezidata de doamna secretar de stat  Georgeta Bratu.

Referitor la primul proiect supus discutiilor – hotararea privind modificarea si completarea H.G. nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca în conditii deosebite, cu modificarile si completările ulterioare, partenerii sociali au fost de acord cu proiectul prezentat, cu unele reformulari si modificari de ordin tehnic. Astfel, la articolul 2, alin.(1), litera a), partenerii sindicali au cerut sa fie introdusa notiunea “reprezentantii sindicatelor reprezentative”,  iar la articolul 2, alin.(1), litera b, s-au cerut clarificari si ulterior reformulare a textului.

Doamna secretar de stat Georgeta Bratu i-a asigurat pe partenerii prezenti de tot sprijinul pentru rezolvarea problemelor prezentate.

Doamna secretar de stat Georgeta Bratu a prezentat proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, considerand in acest sens, ca cea mai buna formula pentru reglementarea problemelor existene fiind identificarea si reevaluarea locurilor de munca care se incadreaza pe conditii speciale de munca, acest lucru fiind posibil de comun acord cu partenerii sociali. In acest context, reprezentantii sindicatelor, au inaintat doamnei secretar de stat un set de observatii referitoare la stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale, imbunatatit. Doamna secretar de stat Georgeta Bratu a primit observatiile, urmand sa intocmeasca un raspuns.

Referitor la proiectul de hotarare a Guvernului privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2013, doamna director Tania Grigore a prezentat proiectul si a cerut parerea partenerilor prezenti. Acestia au fost de acord cu proiectul prezentat fara a formula propuneri de modificare.

16 Comments

  1. Colegul nostru Pretorian stia ceva: “in curand sistemul va intra in stare de colaps, daca ne gandim ca unele masuri dispuse de A.N.P. ne arata clar ca bani nu mai avem de nici o culoare: vezi adresa 60982/DEA/02.10.2012.Dar , la orizont se intrevede o alta problema si mai grava: reanalizarea in cadrul comisiei de dialog social de la nivelul ministerului muncii a institutiilor publice care se circumscriu conditiilor speciale de munca , conditii care sunt parte constitutiva la calcularea pensiei de serviciu.” Sunt absolut de acord cu asta si cred ca oricine vede felul in care unii si-au acordat avantaje nemeritate!

Comments are closed.