Definitii | Norme metodologice pentru imputerniciri

Definitii | Norme metodologice pentru imputerniciri

Am tot discutat despre imputernicirile de prin penitenciare si despre modul in care ANP a tot abuzat de aceste imputerniciri. Noutatea vine din faptul ca noua lege prevede elaborarea unor norme metodologice provind imputernicirea adoptate, in cazul institutiilor penitenciare, de catre ministrul justitiei.

Legea cadru a salarizarii – 2017, Camera deputatilor – Anexa IV

Art. 9. – (1) Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care indeplinesc, prin imputernicire, atributiile functiilor prevazute cu solda de comanda/salariul de comanda beneficiaza, pe perioada imputernicirii, de solda de functie/salariul de functie si de solda de comanda/salariul de comanda corespunzator functiilor in care sunt imputernicite.

(2) Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, imputernicite sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor de executie vacante sau ai caror titulari lipsesc temporar, beneficiaza, pe perioada imputernicirii, de solda de functie corespunzatoare functiilor in care sunt imputernicite.

(3) Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare imputernicite/imputerniciti isi mentin soldele de functie/salariile de functie si, dupa caz, soldele de comanda/salariile de comanda avute anterior, daca acestea sunt mai mari decat cele acordate in baza prevederilor alin.(1) si (2).

(4) Normele metodologice privind imputernicirea pentru indeplinirea atributiilor functiilor de comanda si de executie se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Advertisements