Contact

Contact
Contact

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor


Bucuresti, Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47
Web: www.fsanp.ro
Email: fsanp@fsanp.ro
Facebook: https://www.facebook.com/FSANP


Sorin DUMITRASCU – presedinte
Email: fsanp@fsanp.ro
Tel: 0756.89.57.50

Alexandru GHERGHINA – secretar general
Email: alexandru.gherghina@fsanp.ro
Tel: 0728.10.84.94

Viorel VOICU – vicepresedinte
Email: viorel.voicu@fsanp.ro
Tel: 0746.23.13.72

Laviniu Gheorghe BRAN – vicepresedinte
Email: lgbran@fsanp.ro
Tel: 0729.67.96.77

Calin ARDELEAN – vicepresedinte
Email: calin.ardelean@fsanp.ro
Tel: 0736.36.62.02