MJ: Proiect modificare ROF ANP

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justitiei pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2003/C/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Continue reading “MJ: Proiect modificare ROF ANP”