Decizii prohibitive

interzis-mobilAdministrația Națională a Penitenciarelor interzice membrilor din compunerea escortelor folosirea telefoanelor mobile proprietate personală sau altor mijloace de comunicare în afara celor din dotare pe timpul executării misiunii.

Ca urmare a analizării Planurilor de măsuri pentru prevenirea introducerii de telefoane mobile în penitenciare, Administrația Națională a Penitenciarelor consideră necesar a lua o decizie, teoretic legală, dar practic nesănătoasă și lipsită de esență deoarece vine în contradicție cu realitatea economică și operativă din penitenciarele românești.

Prin Adresa nr. 22437/DSDRP/20.02.2014, ANP consideră oportună măsura interzicerii deținerii telefoanelor mobile de către șefii de escorte și membrii din compunerea escortelor pe timpul escortării deținutilor în afara locului de deținere, deoarece aceasta (n.r. deținerea) s-ar dovedi a fi un moment vulnerabil în desfășurarea misiunilor.

Stimate domnule director general,

 Vă rugăm să reveniți asupra Adresei nr. 22437/DSDRP/20.02.2014, deoarece sistemul penitenciar românesc nu este încă matur, atât din punct de vedere economic, dată fiind precaritatea suportului logistic (mijloace de legătură, de comunicare, telefoane mobile asigurate de către unitate), cât și uman (şef de escortă; ajutor şef de escortă, când escorta depăşeşte 8 agenţi; un agent la 4-6 persoane private de libertate escortate) pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a activităților de escortare a deținutilor în afara locului de deținere.

E imperios necesar să aveți în vedere că lipsa mijloacelor de legătură reprezintă un risc major pentru siguranța misiunii escortării, drept pentru care vă rugăm să dispuneți efectuarea unei analize corecte a situației actuale din penitenciarele românești cu privire la existența dotării cu mijloace de legătură a fiecărui membru din compunerea escortelor. 

Opinăm că măsurile luate în baza Adresei  nr. 22437/DSDRP/20.02.2014 sunt necorespunzătoare spiritului vremii și realității din instituțiile pe care le conduceți.

Plecând de la premisa că Administrația Națională a Penitenciarelor garantează pentru aplicarea și respectarea întocmai a normelor de drept, ci nu respectarea selectivă a acestora, vă rugăm să aveți în vedere că Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor interzice prin art. 161 lit. c) și art. 163, lit. d) deținerea telefonului mobil proprietate personală sau altor mijloace de comunicare, dar obligă prin art. 13, art. 147, alin. 4 și 5, art. 160, lit. g, art. 178, art. 190, alin 5, art. 199, lit. c, art 212, lit c, art. 245, art. 249, art. 250 dotarea personalului din compunerea escortelor cu cu mijloace de legătură. În consecință, vă adresăm rugămintea, ca în cel mai scurt timp, să aveți în vedere posibilitatea dotării personalului care desfășoară activități cu deținutii conform prevederilor Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Vă supunem atenției articolele din RSLD care au stat la baza solicitării noastre:

Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

INTERDICȚII:

Art. 161

Pe timpul executării misiunilor, şefului de escortă îi este interzis:

(…)

c) să aibă asupra sa telefon mobil proprietate personală sau alte mijloace de comunicare în afara celor din dotare;

Art. 163

Personalului din compunerea escortei, pe timpul executării serviciului, îi este interzis:

(…)

d) să aibă asupra sa telefon mobil proprietate personală sau alte mijloace de comunicare în afara celor din dotare;

OBLIGAȚII:

Art. 13

(…)

(3) Mijloacele operative de transport se dotează cu echipamente speciale de radio-comunicaţie, de semnalizare, de avertizare luminoasă şi acustică şi de legătură între conducătorii acestora şi membrii escortei.

 Art. 147

(…)

(4) Însoţirea în exteriorul locului de deţinere persoanelor condamnate din regimul semideschis pentru activităţi productive şi a minorilor sancţionaţi cu măsura internării într-un centru de reeducare se execută de personal neînarmat, dotat cu mijloace de legătură şi imobilizare.

(5) În cazul în care se impune însoţirea persoanelor condamnate din regimul deschis la locul de muncă şi în vederea participării la activităţile culturale, educative şi sportive în exteriorul locului de deţinere, aceasta se realizează cu personal neînarmat, dotat cu mijloace de legătură şi imobilizare.

Art. 160

Şeful de escortă răspunde de executarea regulamentară a serviciului de către subordonaţi şi de asigurarea pazei, supravegherii şi escortării persoanelor private de libertate luate în primire şi are următoarele atribuţii generale:

(…)

g) comunică la dispeceratul unităţii, la intervalele stabilite, situaţia operativă, utilizând mijloacele de legătură din dotare;

Art. 164

Personalul numit pentru escortarea persoanelor private de libertate se dotează cu mijloace de legătură, de imobilizare şi cu dispozitive individuale de alarmare-avertizare în caz de pericol sau producere a unor incidente, conectate la dispeceratul locului de deţinere.

Art. 178

Persoanele private de libertate care, din motive justificate, nu mai pot continua deplasarea, sunt ajutate de alte persoane private de libertate. În această situaţie şeful de escortă sau şeful punctului de lucru ia măsuri pentru acordarea primului ajutor şi comunică situaţia creată la dispeceratul locului de deţinere.

Art. 190

(…)

(5) Dacă un autovehicul se opreşte din cauza unei defecţiuni tehnice sau din alte cauze, se opreşte întreaga coloană. După înlăturarea cauzelor care au provocat oprirea, se reia deplasarea. În cazul în care autovehiculul defect nu mai poate continua deplasarea sau există un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor, acestea se repartizează şi se îmbarcă în celelalte autovehicule, fără a se afecta siguranţa dispozitivului de escortare, iar dacă acest lucru nu este posibil, se comunică la dispeceratul locului de deţinere, şeful escortei sau şeful punctului de lucru urmând a executa dispoziţiile primite.

Art. 199

Şeful de escortă la organele judiciare are următoarele atribuţii specifice:

(…)

c) stabileşte legătura, atunci când este cazul, cu organele de poliţie sau jandarmerie împreună cu care ia măsuri de asigurare a ordinii în zona dispozitivului de pază, a securităţii escortei şi persoanelor private de libertate;

Art. 212

Pe timpul îndeplinirii misiunilor de pază şi supraveghere a persoanelor private de libertate internate în spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii, personalul are în primire carnetul postului, registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului şi este dotat cu:

(…)

c) mijloace de legătură cu locul de deţinere.

Art. 245

Înainte de îmbarcarea persoanelor private de libertate, şeful de escortă se informează despre starea mijloacelor de transport, a elementelor de închidere a uşilor, a gratiilor, în exterior şi interior, în locul pentru bagaje, sub şasiu, iar în cazul în care constată eventuale nereguli comunică despre acestea directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din unitatea în care se află, luând sau solicitând măsuri de remediere.

Art. 249

Atunci când pe parcurs, din motive temeinice, se impune schimbarea itinerarului aprobat, şeful de escortă stabileşte un nou itinerar, cu aprobarea şefului Subunităţii de pază şi escortare deţinuţi transferaţi, după care comunică primului loc de deţinere despre modificarea acestuia în vederea informării tuturor locurilor de deţinere pe unde trec mijloacele de transport, inclusiv unităţii de care aparţine.

Art. 250

(…)

(2) Dacă pe timpul transportului prin comportarea adoptată persoanele private de libertate pun în pericol siguranţa misiunii, şeful de escortă dispune utilizarea mijloacelor de imobilizare numai cu aprobarea şefului Subunităţii de pază şi escortare deţinuţi transferaţi, cu excepţia cazurilor în care urgenţa nu permite acest lucru, situaţie care va fi de îndată adusă la cunoştinţa şefului Subunităţii de pază şi escortare deţinuţi transferaţi. Acesta la rândul său comunică despre aceasta directorului locului de deţinere de destinaţie sau tranzit, în vederea respectării dispoziţiilor art. 37 alin.(5) din Lege.

 CONCLUZIONĂM CĂ:

– forurile decizionale prezumă reaua-credință a angajaților, ci nu buna lor credintă în desfășurarea activităților;

– se pune prea mare accent pe cazurile izolate de corupție din sistemul penitenciar, având grave repersusiuni asupra întregului personal de penitenciare;

– numărul mare al deciziilor care vizează îngradirea libertății de mișcare a lucrătorilor din sistemul penitenciar și măsurile restrictive luate în baza acestor decizii;

– lipsa încrederii acordate lucrătorilor, fapt ce poate genera tensiuni si angoase în rândul acestora;

NONSENS:

de ce deţinuţii pot deţine şi folosi telefoane mobile pe timpul cât se află în afara locului de deţinere, iar lucrătorii de penitenciare NU?

PROIECT: Regulament de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Art. 85

Obligaţii şi interdicţii specifice

(8) Pe timpul cât se află în afara locului de deţinere, la activităţile prevăzute la art. 84 alin. (2), fără supraveghere, deţinuţii pot deţine şi folosi telefoane mobile, pe bază de abonament personal. Deţinutul poate apela administraţia penitenciarului şi un număr limitat de persoane, numai după ce numele şi numărul de telefon al acestora au fost aprobate de directorul penitenciarului.

 

Advertisements

38 Comments

 1. Stimati colegi din tara, spuneti-ne si noua celor de la deva, cum se procedeaza la voi cu folosirea telefoanelor mobile de catre agenti, pt. Ca la noi se iese afara din unitate, mai nou

 2. Comentariile contra deciziilor ce le iau cei din ANP sunt corecte chiar daca sunt exprimari cu mici ,,rautati,, au dreptate…pana ce ANP-ul nu asigura conform legilor si regulamentelor din Romania nici nu poate sa ceara sa faci regulamentar serviciul cred ca sindicatele ar trebui sa fie mult mai tari daca spun ei ca au atatia membri…majoritatea castiga tot conform legilor…nu trebuie sa roage ANP-ul…sa ii interzica sa dea decizi….cu majoritatea ,,pui pe liber,, pe oricine in romania DAR…..nu se vrea …OARE DE CE???? raspunsul se stie …conducerea sindicatelor sunt ,,pe o mana ,, cu conducerea sistemului….au si ei o paine in plus doar isi iau bani ca sefi la sindicate….si daca sunt una doua unitati in care sindicatul se cearta cu conducerea…in restul DIRECTORUL e ,,bazat,, ESTE O REALITATE DUREROASA SI STIM CA NU SE RECUNOASTE ACEST FAPT LIVE… asta e …traim in ROMANIA!!!!

 3. Stimabile dle Dorobantu, vorbeam de mijloacele de legatura la nivelul anilor 98…de ce acum nu se mai poate? Dvs cu sigurata sunteti prea tanar ptr ca raspundeti cu o intrebare legata de drepturile detinutilor, care practic nu are legatura cu ce intrebasem… multumesc oricum ptr raspunsul dvs. Probabil de aceea mergem intr-o directie total gresita ptr ca avem oameni ca dvs acolo sus care in loc sa ne dea o solutie, ne rezolva cu o intrebare ptr a ne inchide gura…. nu-i asa?

 4. In curad nu vom mai intra nici cu portofelul, pentru ca s-a sesizat doamna din pc1 (vezi cazul colibasi)

 5. IN UNITATIILE DIN SUD E JALE MARE….DACA NU VREAU SA DOARMA LISTITI PE PERNA SEARA…..SA SUFERE SI SA DOARMA CU PPL IN CAMERA. CINE LE DA TELEFOANE SA FIE CONDAMNATI SI SA PLATEASCA, NU SA TRAGEM TOTII PT NISTE NESIMTIITI. RUSINE!!!

 6. eu propun sa atacam in instanta aceasta decizie cretina.
  rog pe aceasta cale FSANP SA DEPUNA ACTIUNE IN INSTANTA.

 7. (3) Mijloacele operative de transport se dotează cu echipamente speciale de radio-comunicaţie, de semnalizare, de avertizare luminoasă şi acustică şi de legătură între conducătorii acestora şi membrii escortei. frumos mai suna ,Art. 13 , dar de unde bani pentru a le echipa ? Da intradevar cele mai noi aijloace de transport au venit echipate , chiar daca rugina isi face aparitia pe la geamuri dar sunt dotate , cele mai vechi au sau nu au incuietori , sau sunt prea vechi si se descuie cu ori ce cheie si cum sa lasi aparatura nesupravegheata in autovehicule , in concluzie , totul este bine cand se termina cu bine si sefii se plimba cu mobilul prin unitate cum doreste , Escortele ar trebui sa aiba telefoanele personale la ei sa poata comunica si intre ei aflanduse raspanditi prin salile de judecata iar daca exista statii RTP stiti prea bine ce zgomot fac in sala de judecata . Ar trebui si lucratorii din ANP indiferent de functie ,{hai sa facem o exceptie , DG si D adjuncti } sa faca un experiment o saptamana sa-si lase telefoanele la intrare in sediu la casuta sa vada ce bine este . Ce spuneti dragi colegi , merita incercat acest experiment ? Dupa aceea sa vedem ce rezolutii vor veni in teritoriu .

 8. Sa imprumutam mobilele de la P.P.L. 🙂
  Asa n-ar mai fi nici o ilegalitate.
  Cred ca inca nu a fost nimeni interesat de a studia discriminarea la care sunt supusi F.P.S.S. si a initia o ( sau multe ) demersuri la Curtea Constitutionala privind constitutionalitatea prevederilor legale privind accesul cu mobile. Poate ca s-ar descoperi ca, desi exista cazuri singulare de cetateni cu S.S., care se vand pe nimic, marea masa este supusa prezumtiei de VINOVATIE in legatura cu prezenta in posesia unui mobil in sectorul administrativ.
  Sunt convins ca nu sunt primul care a pus problema asta, dar cum putem face sa o rezolvam?

  • Rezolvarea s-ar gasi investirea lucratorului cu indredere. Din cauza unor cazuri izolate de coruptie, intregul personal are de pierdut. Solutia nu este blamarea principiilor si calitatilor intregului personal.

 9. Plec in misiune sau ar trebui sa plec in misiune dotat cu mijloace de comunicare radio sau telefon dar din cauza precaritatii in dotarea cu asemenea mijloace fie rtp-ul nu “duce” multe ore fie nu are telefon sa imi dea ca sunt multe puncta de lucru sau instante sau ce mai iese afara din unitate.Eu nu am voie sa imi iau telefonul ca nu am voie.Cum respect consemnul sa tin legatura cu unitatea sau in caza de de doamne feri’ cum raportez o problema ?

 10. Acesta este un alt capitol din politica ANP de sufocare a cadrelor cu restrictii si obligatii. Hai sa le dam la detinuti cat mai multe drepturi si sa strangem curea cat mai mult la cadre! Sa asiguram o legatura cat mai stransa a detinutilor cu exteriorul si sa ii rupem total pe angajati, poate devin si mai tampiti si mai usor de manipulat. Sa pornim de la ideea ca toti sunt corupti si pe mana cu detinutii, ca doar de asta mai stau prin sistemul asta nenorocit, altfel ar fi plecat toti in Anglia la spalat autoturisme! Mi-e greata de tot ce se intampla in ultimul timp cu noi toti si de atitudinea de resemnare a noastra!

  • Trist dar adevarat, subscriu in totalitate la cele afirmate de catre fox, asta simt si eu ca detinutii au doar drepturi iar noi angajatii doar obligatii ?!

 11. Perfect adevarate concluziile dumneavoastra si din pacate pentru noi lucratorii din penitenciare, adevarate de multa vreme, nu doar de acum cu aceasta ultima gaselnita, in ultimii 10 ani ,cel putin eu personal ,simt ca mi se ingradesc drepturile mele personale, ca eu ca angajat al ANP sunt tratat ca si cand eu as avea o vina dovedita fata de societate si un mandat de executat!Intotdeauna ordinele de la ANP si pe cale de consecinta sefii nostri directi , chiar si detinutii pornesc de la PREZUMTIA DE VINOVATIE atunci cand este vorba dspre noi cadrele si aceasta atitudine creaza tensiune permanenta in randul nostru al angajatilor, un stres suplimentar, un climat de neincredere permanenta care ne afecteaza psihic enorm pe toti cei care lucram in penitenciare.

 12. In sfarsit s-a luat o decizie foarte buna si se asigura o practica unitara in tot sistemul penitenciar, pentru ca erau unitati din tara care respecta regulamentul privind siguranta locului de detinere si alte unitati care nu respecta acest regulament, doar ca anuniti agenti sa poata sa isi faca “combinatile”de la serviciu, asa cum tuturor ne este interzis sa avem telefoane mobile in unitate asa trebuie aplicat si compartimentului escorte pentru ca tot cu detinuti lucreaza….

  • Pana la urma cine e privat de drepturi ?!! Ppl-ul sau eu angajatul care nu am comis infractiuni ?!! el infractorul prins cu tel. primeste maxim o sanctiune , asta daca nu scapa basma curata pierdut printre legile care parca sunt facute pt a fi folosite in favoarea infractorului. Am convingerea ca prin tot ce croseteaza specialistii nostri de talie mondiala din ANP este pentru a incuraja infractionalitatea , la asta mai adaugam si reducerea numarului personalului operativ (scopul este de a creea locuri si momente vulnerabile) . Si vinovat este tot “gardianul” care cat timp este supraveghetor pe sectie , face insotire , plimbari si desfasoara alte activitati pt. bunul mers al unitatii asta din ordinul verbal transmis de conducere ( fara inscrisuri). Infractorul in Wek. sta cu familia sa nu-i ingradim drepturile , de sarbatori asemeni sa nu-i aducem atingere. Dar eu persoana libera nu stau cu familia , eu care nu am comis infractiuni si nu am drepturi ingradite , sunt obligat sa stau cu infractorul si familia lui de sarbatori. Stau si ma gandesc daca eu am incalcat legea sau el ?!!

   • Meseria pe care ne/am ales/o presupune asumarea unor privațiuni. Dar de aici până la abuzuri nu e decât un pas. Sunt de acord cu ideea că unii sunt mai egali în drepturi decât alții, iar numai unora le este opozabilă prezumpția de VINOVĂȚIE. Ceea ce este discriminatoriu. Părerea mea.

   • Meseria asta e frumoasa insa o face urata tampitii astia din ANP….i-si bat joc de noi….!!!!ne iau drept sclavi…..ce sa facem cand e plin de “fetite”in penitenciar ?noi suntem slabi ca nu putem face ceva fiindca la toti le este frica..

  • ptr ”CINEVA”. DUTE TU INTELIGENTULE SA EXECUTI MISIUNI IZOLATE FARA TELEFON MOBIL SA VEZI CUM ESTE.
   PROBABIL CA TU ESTI PRIVILEGIAT DE DIRECTOR SI ITI TI MOBILUL PE BIROU SAU LUCREZI PRIN UNITATE SI AI POSIBILITATEA SA MERGI LA CASUTELE CU TELEFOANE ATUNCI CAND AI NEVOIE.
   CEI CARE FAC COMBINATII, ASA CUM SPUI TU, NU FAC CU TELEFONUL PERSONAL ,DASTEPTULE PTR CA SUNT TOATE ASCULTATE DE ”SERVICII”
   IN CONCLUZIE, DE ACEEA SUNTEM CALCATI IN PICIOARE CA MAI SUNT SI FENOMENE CA TINE.
   O SA AJUNGEM SA NE F..A SI IN CUR ANP-UL FARA SA REACTIONAM.
   UNUL CA TINE CAND AJUNGE PRIN INSTANTE CU DETINUTI ZICI CA ATI CAZUT DIN LUNA, DACA MAI URLA SI HOTUL LA TINE CAND AJUNGI IN UNITATE TE CERI PE GARD INTELIGENTULE.

  • PTR.”CINEVA”
   -Tu sigur lucrezi la birou ptr ca ai postat dimineata de la serviciu ora 09.27.
   -daca erai agent, la acea ora ori erai in tura de zi ori dormeai dupa tura de noapte ori erai liber si nu stiai ce treburi sa rezolvi mai intai.
   te rog sa-ti vezi gunoiul din ochiul tau si pe urma sa acuzi pe nedrept pe altul.

  • Sunteti, probabil cel ce a initiat prevederea legala care interzice accesul cu telefoane mobile. Daca gresesc, si nu sunteti acela, de ce credeti ca nu am putea folosi mobilul in sectorul administrativ? De ce e un lucru bun aceasta aberanta reglementare? Doar pentru ca e deja reglementat? Nu ar fi mai bine sa beneficiem si noi, “cadrili”, de drepturile unor oameni “liberi”?
   Iar in legatura cu “nick-name-ul”, sa nu uitai bancul cu :”eu sunt “cineva” acasa. sotia zice: “cineva sa duca gunoiul, etc.”

  • Decizia e o prevedere a regulamentului de paza care nu e aplicabila fara a pune in pericol misiunea! Cum poti sa mergi cu un singur telefon in trei locatii??? Sunt nebuni!

  • În sfârșit nu mai văzusem de mult un „raționament” mai cretin, o logică de dinapoia gardului vecinului căruia i-a crăpat capra, sau cu managementul drobului de sare.

   Mergând pe logica ta, ”combinatori” ar putea fi și cei care beneficiază de prezumpția de SUPERCORECTITUDINE și au telefoane mobile la birouri.

  • sa inteleg ca tu nu “parasesti” foisorul? si ca nu stii ce inseamna sa lucrezi cu detinuti in exteriorul unitatii? si ca nu exista indeajuns de multe telefoane mobile de serviciu sau statii RTP in dotarea fiecarei unitati? rusinica, rusinica, ru-si-ni-caaaa

  • domnilor colegi, asa avea o intrebare indreptata in special catre cei mai vechi in acest sistem: inainte de anii 1998 cand nu oricine isi permitea telefonia mobila, oare ce mijloace de comunicare aveau sefii de escorta? Ca si atunci se facea escortare la instante si PL. Rog colegii cu vechime sa ne dea o solutie. Multumesc

    • Inainte de ’89 aveau in primul rand imbracamintea de puscarie (invargata) si la iesirea din puscarie aveau catuse la maini si cei periculosi si lanturi la picioare

    • Draga colegule, de ce raspundeti cu o intrebare si aia care nu are legatura cu problema noastra ? Ptr ca probabil sunteti prea tanar si…imi pare rau sa spun, HABAR NU AVETI IN ALE SISTEMULUI PENITENCIAR !
     Asa este?
     Sper sa postati asta .
     Multumesc

     • Draga colegule, daca tot v-ati urcat in scaunul de critic in “ale sistemului penitenciar” de ce mai puneti intrebari?
      De ce va mai obositi mintea si degetele sa tastati intrebari ale caror raspunsuri le stiti deja?
      Ca sa va satisfac curiozitatea care va roade: Da, sunt tanar si nu vad tineretea ca pe un dezavantaj.
      Nu e nevoie sa folosti majuscule pentru a va face remarcat.
      Apropo, batranetea nu e o virtute, daca tineretea fost traita degeaba

   • @vasalul: Omule,trezeste-te!!!!!! Esti in mileniul trei!!!!! Eu sunt de treizeci de ani in sistem , dar asa ceva nu se poate!?? Cum sa pleci in misiune fara mijloc de comunicare??? Se pot intampla multe in afara unitatii. Este o hotarare aberanta rau de tot.Nici nu vreau sa-mi
    amintesc cum era inainte de ’99 fara telefon.

   • Draga vasalule lucrez in sistem inainte de 1998 si in primii mei 10 ani de lucru in sistem nu am auzit de cadru dat in judecata de un detinut, singurele vizite pe la procuratura erau ale hartiilor care se trimiteau in toate cazurile de deces in penitenciar al unui detinut.Sunt cadru medical si din pacate mi-au murit oameni in brate si in spital civil si in penitenciar dar la procuratura nu am fost sa dau cu subsemnatul. In ultimii 10 ani insa nu este luna in care cineva de la compartimentul medical sa nu dea cu subsemnatul pe undeva (parchet, procuratura, corpul de control al ANP, al primului ministru al guvernului, politie, etc) si nu exista saptamana in care sa nu se trimita cel putin un referat justificativ pe la te miri ce institutii, multe despre a caror existenta nici nu stiam macar inainte de a ni se solicita raspuns la te miri ce sesizare.Pentru mine este frustrant sa vad ca detinutii au dreptul sa conteste orice si oriunde in timp ce eu nu am dreptul sa-mi contactez copilul cand eu sunt la serviciu si el la scoala?!Pentru mine este deprimant sa vad ca detinutii ne trateaza ca si cand noi am fi pedepsiti profesional de am ajuns sa lucram in ANP iar sefii nostri directi prin deciziile pe care le iau de multe ori ii inurajeaza pe detinuti in aceasta atitudine.Ma refer la situatiile in care un supraveghetor este “urcat pe gard” pentru ca a avut o divergenta cu un detinut si alte situatii de acest gen ?!

    • Da, Asclepios, ai dreptate totala. Si cu toate ca nu mai suntem militari, stam toti palmasii cu capul in jos si sabia taie o multime de capete pe zi. Si suntem si aspru criticati ca nu zicem si mersi pentru aceasta. Mamaliga romaneasca parca ni se spune…

   • Ptr. Vasalul
    In1998 nu avea detinutul atatea drepturi ca acum.
    Cand erai la instanta tu erai “taticul”,acum hotul nostru stapanul nostru. Si am si eu dreptul sa tin legatura cu familia si nu cred ca ptr. asta sunt INFRACTOR.
    Hotul are dreptul sa sune familia cand vrea, are dreptul sa sa vada cu familia online ptr ca este cetatean “infractor” european.

    • Total de acord cu dvs dlor colegi> sclavul unui sistem comunist, Asclepios si Dezamagitu’, insa nemaifiind din sistem, intrebam si eu cum era atunci… cum ati rezolvat atunci aceasta problema , iar voi imi spuneti ca erau imbracati in zeghe, ca erau legati cu catuse si lanturi (desi nu prea cred ca scotand la PL-uri un nr de 2000 de detinuti dintr-un efectiv de 3000 existau atatea catuse…. Nu neg, chiar este necesar sa aveti un dispozitiv de legatura cu unitatea si de ce nu si cu familia, insa atata timp cat la varful sistemului exista tot felul de absolventi SH, de ce va mirati de masurile luate?( Informatiile le mai aud de la foti colgi care mai spun una alta la cate o bere)

Comments are closed.