Conform unei bune traditii de proasta guvernare si masuri luate pe genunchi, in data de 20 decembrie 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial OUG 103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale. Cele cateva prevederi care se refera la pensiile militare le redam mai jos. Posibil sa-mi fi scapat ceva, dar nu pare sa ne afecteze direct acest act normativ. AICI textul integral.

(…)luand in considerare prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora pensiile militare de stat nu mai sunt integrate sistemului public de pensii(…)

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar in activitate, politistilor, functionarilor publici cu statut special, precum si personalului care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica, securitate nationala, precum si celor din cadrul Ministerului Justitiei — Administratia Nationala a Penitenciarelor.”

164. Dupa articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 192*1, cu urmatorul cuprins:

„Art. 1921. — (1) Persoanele ale caror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii in perioada 1 ianuarie 2011—31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul pensiilor militare de stat, cat si in sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate in sistemul pensiilor militare de stat.

Advertisements