Potrivit Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, art. 48, alin. 1:

(1) Functionarul public cu statut special, in activitate ori pensionat, precum si sotul sau sotia, copiii aflati in intretinerea legala a acestuia beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de asistenta medicala, medicamente si proteze, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate.

Deoarece angajatii din penitenciare pensionati platesc impozit pentru medicamentele achizitionate, am solicitat un puct de vedere Ministerului Justitiei, in scopul studierii legislatiei in vigoare si emiterii unui punct de vedere. Opinia Ministerului Justitiei este ca:

Din interpretarea art. 1 din HG nr. 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, medicamentelor, protezelor dentare si dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, coroborat cu pct. 12(15) din Capitolul III Venituri din salarii si asimilate salariilor ale Anexei la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 prifind Codul Fiscal, reiese ca functionarii publici cu statut special din penitenciare pensionati platesc impozit pentru medicamentele achizitionate.

Din interpretarea acelorasi texte rezulta ca doar functionarii publici cu statut special din penitenciare in activitate beneficiaza in mod gratuit de medicamente, fara ca acestea sa fie considerate avantaje impozabile.

Advertisements