Domnului grad Prenume NUME

Director

Penitenciarului _______________

Stimate domnule director,

Sindicatul ________________________, cu sediul in______________________, reprezentat prin ______________________, in calitate de presedinte, formuleaza prezenta

PLANGERE PREALABILA

prin care va solicitam recalcularea indemnizatiilor  cuvenite pentru perioada concediului de odihna  aferent anilor  2015, 2016 si 2017, pana la data platii efective, indexat cu indicele de inflatie, pentru urmatorii membrii de sindicat: ………………………………….., toti cu domiciliul procedural ales in ______________________.

In fapt, cei mai sus enumerati au calitatea de functionari publici cu statut special. In conformitate cu prevederile art. 5 din H.G. nr. 1294 / 2001, perioada in care un cadru militar in activitate, care lucreaza in locuri de munca sau activitati cu conditii deosebite, speciale sau alte conditii specifice, a fost in concediu de odihna sau in incapacitate temporara de munca, se considera ca activitatea s-a desfasurat in conditiile locului de munca in care a lucrat, la data ivirii situatiilor respective.

Potrivit art. 14 din H.G. nr.1946 / 2004 existenta conditiilor deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase – la locul de munca, se stabileste potrivit prevederilor legale.

Pe baza determinarilor facute, potrivit alin. (1), prin ordin al ministrului justitiei se stabilesc categoriile de functionari publici din sistemul administratiei penitenciare care isi desfasoara efectiv activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase, precum si durata concediului de odihna suplimentar de care acestea beneficiaza in fiecare an calendaristic.

Conform art. 89 din Legea nr. 293 / 2004, dispozitiile prezentei legi se completeaza, dupa caz, cu prevederile cuprinse in legislatia muncii. Conform art. 150, al. 1 din Codul Muncii, pentru perioada concediului de odihna, salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca / acordul colectiv de munca.

La nivelul Penitenciarului ________________, modul de calcul al indemnizatiei pentru concedii de odihna nu a respectat aceste dispozitii legale. Conform adresei nr. 70479 / 09.09.2015 a Ministerului Justitiei, elementele componente ale indemnizatiei acordate functionarilor publici cu statut special, pe perioada concediului de odihna sunt urmatoarele:

– cuantumul brut al salariului functiei de baza;

– cuantumul brut al sporului  pentru activitati de culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc sau in conditii de pericol deosebit;

– cuantumul brut al sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare;

– valoarea bruta stabilita conform art.5 alin.(1) din Legea nr. 285 / 2010.

In considerarea celor mai sus enuntate, va solicitam sa dispuneti recalcularea indemnizatiilor  cuvenite pentru perioada concediului de odihna  aferent anilor  2015, 2016 si 2017, pana la data platii efective, actualizat cu indicele de inflatie, pentru membrii Sindicatului ______________________.

Prezenta cerere constituie plangere prealabila in sensul art. 7 din Legea nr. 554 / 2004.

In vederea unei bune colaborari, va oferim deschiderea noastra spre un dialog constructiv, bazat pe incredere si respect.

Cu deosebita consideratie,                     

Prenume NUME

Presedinte

Sindicatul ___________________

Advertisements