Mutarile angajatilor din penitenciare intre unitatile se amana din cauza reeditarii statelor de functii, care are ca termen de finalizare sfarsitul lunii februarie 2018.

Avand in vedere acest aspect, sesiunea de mutari, conform graficului aprobat, se va amana si se va discuta in cadrul consiliul de conducere din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) in luna martie 2018.

Adresa ANP mutari angajati

 

Advertisements