Casa Asigurarilor de Sanatate a Pararii, Ordinii Publice, Securitatii Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASAOPSNAJ) trimite spe analiza si propuneri Proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare in anul 2018 a HG pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Constractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.

Dupa ce Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) va trimite propunerile, va avea loc o dezbatere, pe aceasta tema, cu reprezentantii structurilor din sistemul AOPSNAJ.

Proiectul de Ordin AICI.

Advertisements