Polițiștii de penitenciare refuză munca suplimentara peste plafonul de 180 de ore anual din cauza măsurilor de austeritate anunțate de Guvern
ANP, FSANP, penitenciar, sindicat

Polițiștii de penitenciare refuză munca suplimentara peste plafonul de 180 de ore anual din cauza măsurilor de austeritate anunțate de Guvern

Nr. 123/11.09.2023
Exemplar unic

Domnului comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN
Director general
Administrația Națională a Penitenciarelor

  • În atenția directorilor unităților penitenciare subordonate ANP

Stimate Domnule Director general,
Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director,

Având în vedere Proiectele de acte normative privind unele măsuri de austeritate vehiculate în spațiul public, care afectează în mod direct polițiștii de penitenciare în ceea ce privește desființarea unor funcții în poliția penitenciară, iar munca suplimentară și munca prestată în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale (SDSL) nu se mai plătesc polițiștilor de penitenciare,

Ținând cont de prevederile art. 21, alin. (4), teza a doua din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care stabilește că În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii.”,

Luând în calcul prevederile art. 24 alin. (2), teza a doua din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unitati ANP care stipulează că În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative semnatare (structuri ale acestora sau structuri afiliate), potrivit legii.”,

Vă comunicăm că, începând cu data de 11.09.2023, organizația noastră sindicală nu este de acord ca angajații din sistemul penitenciar să presteze ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual.

Prin urmare, va adresăm rugămintea de a ne informa cu privire la măsurile pe care le dispuneti în consecință.

În scopul unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un dialog constructiv, bazat pe încredere și respect.

Cu deosebită considerație,

Cosmin DOROBANȚU
Președinte
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

3 thoughts on “Polițiștii de penitenciare refuză munca suplimentara peste plafonul de 180 de ore anual din cauza măsurilor de austeritate anunțate de Guvern

Comments are closed.

Skip to content