Cerem dezbatere publică pe proiectul de lege a austerității. Masurile care distrug pușcăriile.
penitenciar

Cerem dezbatere publică pe proiectul de lege a austerității. Masurile care distrug pușcăriile.

În data de 19.09.2023, s-a pus în dezbatere publică proiectul de Lege a austerității care afectează poliția penitenciară. Am cerut dezbatere publică să aducem la cunoștința Ministerului Finanțelor că economia de aproximativ 50000 de euro, pe care o face la bugetul de stat cu tăierea posturilor de șef birou, va distruge penitenciarele. Măsuri inconștiente luate de politicieni semidocți, care nu guvernează în interesul românilor. 

Nr. 136/20.09.2023
Exemplar 1 din 2

Domnului ministru Marcel BOLOȘ
Ministerul Finanțelor

Stimate Domnule Ministru,

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), organizație sindicală reprezentativă la nivelul sistemului administrației penitenciare, cu sediul în Municipiul București, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, având Cod de Identificare Fiscală 17257999, e-mail: fsanp@fsanp.ro, reprezentată legal de către domnul Cosmin – Marian DOROBANȚU, în calitate de Președinte, membră a Confederației Naționale Sindicale CARTEL ALFA, în temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă solicită organizarea unei întâlniri, în care să se dezbată public Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, dat fiind faptul că acesta se află, din data de 19.09.2023, în procedura de transparență decizională în administrația publică, pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor (MF) (https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/transparenta/emproiectlegemasurifiscalbugetare_19092023.pdf)

Având în vedere că autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită, ținând cont de consecințele pe care le-ar produce acest proiect de act normativ, în anul 2023, în sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională, vă adresăm rugămintea de a ne comunica pe adresa de e-mail: fsanp@fsanp.ro locul, data și ora întâlnirii.

În vederea unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un dialog constructiv, bazat pe încredere și respect.

Cu deosebită considerație,

Cosmin DOROBANȚU
Președinte
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

One thought on “Cerem dezbatere publică pe proiectul de lege a austerității. Masurile care distrug pușcăriile.

  1. Salut inițiativa dvs d-le Dorobanțu!
    Oare v-au mai chemat, sau tot trag de timp pana întra în vigoare…

Comments are closed.

Skip to content